Standart Çelik Halatlar

Çelik halatlar, tellerin çeşitli komposizyonlara göre örülmesiyle
meydana gelmiş en az 4 adet damarın bir öz etrafına
(p.p.c, sızal veya çelik) helezonik olarak sarılmasıyla
imal edilirler. Halatlar genel olarak sarım yönlerine göre çapraz ve düz sarım olarak iki farklı şekilde isimlendirilirler. Kendi içlerinde de sağ çapraz sarım (s/Z), sol çapraz sarım (z/S), sağ düz sarım (z/Z), sol düz sarım (s/S) olmak üzere dört farklı yapılanması vardır…

Yüksek Mukavemetli Çelik Halatlar

Yüksek mukavemetli özel çelik halatlar, genel amaç için                kullanılan halatlarda oldukça yararlı etkiler gösterir.
Bazı uygulamalarda, kullanım ömrünü belirgin şekilde
arttırır; bazı uygulamalarda ise sistem bileşenlerinin
ölçüsünü küçültmek, kopma yükünü önemli ölçüde
yükseltir. Avantaj sağlayan özellikler, plastik koruma,                      kompakt özellik, paralel sarım ve swage gibi özelliklerdir…